Promar
NIP 1180010695
PROMAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, Polska
ul. Cerefisko 2
+ 48 32 731 62 00-09
+ 48 32 731 62 10
KALISZ ODDZIAŁ PRODUKCYJNY
62-800 Kalisz, Polska
ul. Długa 7a - 9
+ 48 62 760 16 30
+ 48 62 760 16 23
NIP 1180010695 | KRS 0000063171 | Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy BD0 000001553