Promar

CORRESPONDENCE ADRESS

Zawiercie Branch: ul. Cerefisko 2, 42-400 Zawiercie, Polska

ŁOMIANKI HEADQUARTERS
05-092 Łomianki, Poland
ul. 11-go Listopada 96
+48 22 768 64 00-09
+48 22 768 64 10
NIP 1180010695
ZAWIERCIE PRODUCTION BRANCH
42-400 Zawiercie, Polska
ul. Cerefisko 2
+ 48 32 731 62 00-09
+ 48 32 731 62 10
KALISZ PRODUCTION BRANCH
62-800 Kalisz, Poland
ul. Długa 7a - 9
+ 48 62 760 16 30
+ 48 62 760 16 23
NIP 1180010695 | KRS 0000063171 | Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy BD0 000001553