Produkty z grupy Paniery pochodzą z asortymentu marki Promix. Dzielimy je na trzy główne grupy:

Zalety panierowania:

PANIERY SUCHE

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem panierów suchych metodą wypiekową niemieckiej firmy ULMER.
Dwa główne rodzaje panier suchych to produkty zewnętrzne i wewnętrzne. Produkty z grupy Paniery suche pochodzą również z asortymentu marki Promix.

PANIERY SUCHE ZEWNĘTRZNE, czyli stosowane na zewnątrz produktu.
Oferujemy pomoc technologiczną przy doborze panieru z uwzględnieniem:

PANIERY SUCHE WEWNĘTRZNE dodawane do wszelkich rodzajów farszy mięsnych bądź warzywnych. Zwiększają wodochłonność farszu, zmniejszają wchłanianie tłuszczu, poprawiają strukturę, teksturę oraz gryzalność produktu finalnego.

Oferujemy paniery suche wewnętrzne o różnej:

PANIERY MOKRE odpowiedzialne są m.in. za przyleganie panieru suchego do produktu gotowego. W zależności od funkcji, którą mają pełnić oferujemy paniery:

Dodatkowo z wybranym przez klienta :

KOMPLETNE SYSTEMY PANIERUJĄCE – w zależności od zakładanego przyrostu i wieloetapowości panierowania oferujemy kompleksowe rozwiązania do całego procesu panierowania:

Dysponujemy sprawdzonymi, gotowymi rozwiązaniami do poszczególnych rodzajów panierowanych produktów.